Asbest Sökümü ve Bertarafı

Çukurova Asbest

Asbest sökümü ve bertarafı yapılırken;

 • Asbest söküm uzmanları tarafından örnek alınması ,
 • Ortam ölçümünün yapılmasının sağlanması ,
 • Asbest sökümü ve bertarafı yapılacak olan alanın risk analizinin yapılması,
 • İş planının yapılması ,
 • Dosya hazırlanması (asbestle ilgili çalışmalarda; günlük raporlar, hava ölçümleri, çalışanların sağlık raporları ve akciğer filmleri vb. bütün çalışma evraklar 40 yıl süre ile saklanmak zorundadır.) ,
 • Bakanlığa ve ilgili müdürlüklere bildirimin yapılması ,
 • İlgili tüm teçhizatın kurulup, bölgenin tecrit edilmesinin sağlanması ,
 • Asbestli malzemenin bağlayıcı vb. kimyasallar yardımı ile izole ve güvenli olması sağlanması ,
 • Asbestli çatı veya dış cephenin sökülmesi ,
 • Asbestli bölgenin hepa filtreli süpürgeler ile temizlenmesi ,
 • Sökülen malzemelerin uygun olarak paketlenip, etiketlenmesinin sağlanması ,
 • Uygun zaman dilimlerinde ortam ölçümünün yetkili laboratuvarca yapılmasının sağlanması ,
 • » Asbest maruziyetinin ortadan kalktığını gösterir belgenin yetkili kurumlardan alınması.

Sizi Arayalım

Asbest konusunda ücretsiz danışmanlık almak için formu doldurabilirsiz. Temsilcimiz en kısa sürede size geri dönüş yapacaktır.