Asbest Tespit ve Analizi

Çukurova Asbest

Asbest Söküm Uzmanı tarafından, mevzuata uygun olarak gerekli görülen asbest riski taşıyan alanlardan alınan katı parça numunelerinin; etiketlenip, sarıldıktan sonra akredite laboratuvarlara gönderilmesi kaydı ile, sonuçların raporlanması şeklinde yapılır.

Asbest (asbestos) diğer adıyla amyant (amiante); ısıya, kimyasal maddelere, korozyona ve elektriğe dayanma kabiliyetine sahip doğal lifli yapıda bir silikat mineralidir. Bu nitelikler minerali faydalı kılsa da, asbest maruziyeti kanser ve kronik solunum yolu hastalıkları da dahil olmak üzere birçok sağlık problemine neden olmaktadır. Asbestin kullanımı çok eski yıllara dayanmaktadır. Özellikle geleneksel olarak bilinen ısı ve su yalıtım özellikleri nedeniyle  sıva işinde, çatıların ve ocakların ısı yalıtımında, boruların su yalıtımında yaygın olarak kullanılmıştır. Sahip olduğu teknik özelliklerinin yanı sıra üretim maliyetinin de düşük olması nedeniyle Dünya üzerindeki ticareti hızlı bir şekilde artan asbeste o yıllarda sihirli mineral (magic mineral) unvanı verilmiştir. 1970’lerden itibaren başta kanser olmak üzere birçok ölümcül hastalığın etiyolojisinde asbest maruziyeti olduğunu gösteren araştırmaların artması ile birlikte, asbest üzerindeki “sihirli mineral” örtüsü yavaş yavaş kalkarak “katil toz” olarak anılmaya başlamıştır. Bugün gelinen nokta da Çevre ve Orman Bakanlığınca üretimi, kullanımı ve piyasaya arzı yasaklanmış olsa da, özellikle eski evlerde, okullarda, kamu binalarında ve gemilerde asbest içeren çok sayıda ürün mevcuttur.

Yurdumuz asbest yatakları açısından oldukça zengin olup, dünya sıralamasında yataklar bakımından 10.sıradadır. Doğada bulunan asbest minerali iki ana gruba ayrılmaktadır; amfibol ve serpantin. Serpantin, demete benzer, uzun, nispeten yumuşak ve kıvrımlı lifsi yapıda; amfibol türü ise düz, kısa ve nispeten sert lifsi yapıdadır. En yaygın kullanılan asbest türü serpantin gurubunda yer alan krizotil' dir (beyaz asbest) Amfibol türünde ise 5 çeşit asbest bulunmaktadır.

  • Aktinolit Asbest, CAS No 77536-66-4,
  • Antofilit Asbest, CAS No 77536-67-5,
  • Grünerit Asbest (Amosit) CAS No 12172-73-5,
  • Krosidolit, CAS No 12001-28-4,
  • Tremolit Asbest, CAS No 77536-68-6,
  • Krizotil, CAS No 12001-29-5, CAS No132207-32-0.

Sizi Arayalım

Asbest konusunda ücretsiz danışmanlık almak için formu doldurabilirsiz. Temsilcimiz en kısa sürede size geri dönüş yapacaktır.